IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Artes escénicas I

FAQ  Quincena 01. Día 12.

Cal é a orixe do teatro?

O teatro occidental xorde en Atenas, entre os séculos VI e V aC, nun foso de forma cóncava (que protexía do vento frío e da calor do sol), onde se celebraban os ritos en honra a Dionisos, os cales evolucionaron no teatro.