IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Artes escénicas I

FAQ  Quincena 01. Día 12.

A ESAD de Galicia

A Escola Superior de Arte Dramática de Galicia é unha escola pública dependente da Consellería de Educación que ofrece ensinanzas oficiais para obter o Grado en Arte Dramática, equivalente a Grao universitario, en Dirección escénica e Dramaturxia, Escenografía e Interpretación.
Estes estudos teñen unha duración de catro anos cuns 60 créditos por curso escolar.
Podes ver visitar a súa páxina web en esadgalicia.com.