IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Artes escénicas I

FAQ  Quincena 01. Día 12.

Robótica e creación

Investigadores checos puxeron a traballar á Intelixencia Artificial para que cre a primeira obra de teatro escrita por un computador: será estreada en xaneiro de 2021 para conmemorar a aparición da obra teatral de ficción RUR, a través da cal o gran público coñeceu a palabra robot.
Fai case cen anos, en 1921, o escritor checo Karel Čapek creou a obra de ciencia ficción Robots Universais Rossum (RUR), a primeira obra de arte humana que trataba o termo robot.
RUR trata sobre unha empresa que constrúe humanos artificiais orgánicos co fin de alixeirar a carga de traballo das persoas. A eses humanos artificiais Čapek chamounos robots, e desde entón o termo hase universalizado para referirse a unha entidade virtual ou mecánica artificial.
Para rememorar esa fazaña, investigadores da Universidade Charles, o Teatro Švanda e a Academia de Artes Escénicas de Praga, traballan nun proxecto que fusiona a Intelixencia Artificial e a robótica coa finalidade de que un robot escriba por vez primeira unha obra de teatro que se estreará en xaneiro de 2021.
Antes de comezar a traballar no seu proxecto, chamado THEAITRE, os investigadores revisaron literatura previa que exploraba o potencial das técnicas de intelixencia artificial para a creación de poesía, música, pinturas ou outras formas de arte.
Aínda que na actualidade hai abundante literatura científica sobre arte producida por máquinas, a xeración automática dunha representación teatral completa non se tentou con anterioridade.
Rudolf Rosa, un dos investigadores implicado nesta investigación, explica á revista TechExpolore que dividiron a produción da obra en varias partes menores para facilitar a construción automática dun argumento.
Xeración xerárquica
Trátase dun enfoque chamado xeración xerárquica que se usou con anterioridade no campo da IA para xerar diálogos e guións, pero ata o de agora ninguén conseguiu construír unha obra completa seguindo este enfoque.
Os investigadores checos apoiáronse nun modelo de linguaxe xenerativa, chamado GPT-2, desenvolto polo consorcio OpenIA, capaz de redactar noticias imaxinarias perfectamente cribles a partir dunha noticia verdadeira.
Cando se lle adestra adecuadamente, GPT-2 pode completar textos inacabados utilizando unha linguaxe similar ao orixinal e cubrindo temas relacionados. Por exemplo, se se alimenta co primeiro parágrafo dun artigo de noticias, o modelo xera algúns parágrafos adicionais sobre o mesmo tema, utilizando o texto existente como fonte de inspiración e, á vez, xerando oracións sobre novos conceptos.
Os investigadores checos propóñense adestrar a GPT-2 para que, no canto de noticias inventadas, escriba guións de teatro a partir de obras teatrais previas. O proxecto implica a participación humana nalgún momento do proceso, para retocar a arte xerada por un computador intelixente, e deixar constancia desa pegada humana na obra final.
Polo momento, Rosa e os seus colegas iniciaron o seu proxecto tentando identificar os enfoques máis efectivos para producir automaticamente guións de teatro. Aínda que decidiron que enfoque queren usar, só comezaron a aplicalo á creación da súa obra de teatro.
Inicios prometedores
«O noso proxecto aínda está nos seus inicios, pero sorprendeunos bastante o ben que funciona o enfoque básico de utilizar o modelo GPT-2 preentrenado», explica Rosa á citada revista.
«Só proporcionámoslle algunhas liñas dun guión e recolleu o seu xénero, estrutura, tema e nomes de personaxes, utilizando esta información para xerar liñas máis ou menos plausibles. Isto logrouse sen ningunha adaptación ou axuste: simplemente utilizamos o modelo, o que demostra que os modelos GPT-2 realmente son bastante potentes», engade.
Aínda que o proxecto teatral non está terminado e tampouco se sabe se finalmente sairá ben, os investigadores planean ter unha primeira versión en setembro para a continuación comezar os preparativos da súa estrea a principios do ano próximo.
Entre setembro e xaneiro a selección de actores e toda a produción deberán poñerse en marcha para cumprir o obxectivo de estrear a primeira obra de teatro escrita integramente por un robot xusto 100 anos despois de que a palabra robot fose acuñada por primeira vez nunha obra de arte.
Extraído de https://tendencias21.levante-emv.com/182889.html