IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Artes escénicas I

V:Vídeo educativo  Quincena 01. Día 01.

Aspectos básicos das artes escénicas

Son varios os obxectivos desta unidade:
1- Aprenderedes que é e cales son as características específicas das artes escénicas.
2- Reflexionaremos sobre os numerosos beneficios da práctica das artes
escénicas.
3- Entenderás porque a UNESCO declara a varias artes escénicas patrimonio inmaterial da humanidade.
4- Comprenderás que implica o concepto de comunicación escénica e que o diferencia da comunicación que empregamos na vida cotiá.
5- E, por último, analizarase o concepto de espectáculo escénico.