IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Artes escénicas I

Exercicio autoavaliable  Quincena 01. Día 04.

Aspectos básicos das artes escénicas (1ª entrega)

Neste documento atoparás unha serie de exercicios que te axudarán a comprendes o teu grado de coñecemento da unidade. Poderás atopar as solucións ao final do mesmo.

nome arquivo ea3690101_01.pdf