IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Artes escénicas I

Cuestionario  Quincena 01. Día 07.

Aspectos básicos das artes escénicas

Neste cuestionario poderás comprobar o grao de adquisición dos coñecementos da unidade.
Cada pregunta ten só unha resposta.