IES San Clemente Xunta de Galicia

O uso deste sitio web está rexido polas seguintes normas:


Protección de datos

En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999, pola que se regula o dereito de información na recollida de datos, infórmaselle de que os datos persoais que vostede nos facilite van ser incorporados a un ficheiro automatizado cuxa finalidade é ofrecerlle a nosa mellor atención e informalo sobre os nosos produtos e/ou servizos.

Ponse no seu coñecemento o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ó tratamento dos seus datos persoais mediante escrito dirixido a info@iessanclemente.net


Codicións de uso

O uso do sitio web https://guiasbac.iessanclemente.net ríxese polas normas establecidas no presente aviso legal conforme ás leis españolas. Coa súa utilización, o usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e o orde público.

En cumprimento da Lei de servizos da sociedade da Información e de comercio electrónico (LSSI), informámoslle de que este espazo web e todo o seu material propio pertencen a “IES San Clemente”; Rúa San Clemente s/n, Santiago de Compostela, A Coruña; con dirección de correo electrónico de contacto: info@iessanclemente.net.

O sitio web https://guiasbac.iessanclemente.net, ou calquera parte do mesmo, distribúe todos os elementos, agás os relacionados coa imaxe corporativa, baixo unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Incluídos nos contidos, pódense atopar elementos de terceiros. En todo caso, a utilización de recursos de terceiros realizouse respectando as licenzas de distribución que son de aplicación.


Responsabilidade limitada

Baixo ningunha circunstancia “IES San Clemente” será responsable ante terceiros por calquera dano directo ou indirecto, económico, perda de clientela ou perda de ganancias, resultado do uso de https://guiasbac.iessanclemente.net.


Enlaces con outros sitios web

No suposto de que a presente páxina web puidera conter vínculos ou enlaces con outros portais ou sitios web non xestionados por “IES San Clemente”, este centro manifesta que non exerce control ningún sobre ditos sitios nin é responsable do contido dos mesmos. Os links que esta web puidera conter ofreceranse, unicamente, a modo de referencias informativas, sen ningún tipo de valoración sobre os contidos, propietarios, servizos ou produtos ofrecidos dende os mesmos. “IES San Clemente” resérvase o dereito a eliminar calquera enlace en calquera momento. En todo caso, “IES San Clemente” exonérase de toda responsabilidade en relación cos servizos prestados por ditos terceiros fronte a calquera reclamación de calquera natureza e demandas que puideran interpoñerse en relación cos mesmos.

O establecemento de calquera “hiperenlace” entre unha páxina web e calquera das páxinas web do sitio Web de “IES San Clemente” estará sometido ás seguintes condicións:

  • Baixo ningunha circunstancia “IES San Clemente”será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web dende a que se realice o hiperenlace, nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.
  • Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web de “IES San Clemente”.
  • A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a “IES San Clemente”.